Германска точност

Каква е ефективността на циклопирокса при лечението на онихомикоза при болни от захарен диабет? Веществото се прилага във вид на лак за нокти. В изследване, проведено в Германия, били включени 215 болни на средна възраст 62 години, като са сред тях имало лица от 21 до 95 годишна възраст. Диагнозата им била потвърдена микробиологично и микроскопски, средната продължителност на онихомикозните прояви била 4 години и 6 месеца. Повече от половината от пациентите били лекувани чрез местно или системно лечение с противогъбични препарати, което не довело до излекуване. В 29 процента от случаите имало поражения на ноктите на ръцете, в 71 – на краката.

Лечението с лак, съдържащ циклопирокс, продължило 6 месеца. Резултатите се отчитали месечно. След третия месец поразената площ на ноктите намаляла от 63,5 до 42,5 процента, а при заключителното изследване след 6-я месец стигнала до 27,2 процента. Излекуване било постигнато в 80 процента от случаите. Нямало нежелателни ефекти или взаимодействие с други препарати. Изследването установило, че циклопироксът във вид на лак за нокти може да бъде препоръчан като средство за лечение на онихомикоза при болни от захарен диабет.

Полинейл® лечебен лак за нокти е форма, създадена в резултат на патентно защитена технология (ONY-TEC®) за освобождаване на активното вещество върху нокътя. Той представлява водно-алкохолен разтвор на hudroxypropyl-
chitosan, който притежава следните свойства: добра разтворимост във вода, висока пластичност, афинитет към кератин и добра поносимост от човешките тъкани.

Полинейл® е първият водно-разтворим лечебен лак, разработен специално за лечение на онихомикоза. Полинейл® лечебен лак за нокти убива гъбичките в дълбочина, без дори околните да забележат вашия проблем, това е така, защото Полинейл® лечебен лак за нокти е безветен!

Лечебният лак за нокти Полинейл® може да се прилага от бременни жени само при случаи на спешна необходимост и след консултация с лекар. Няма данни активното вещество на лака – циклопирокс, да преминава в майчиното мляко. И при кърменето използване на Полинейл® трябва да се разреши от лекар.